AIM »

Aktuality

AKTUALITY

27.05.2020
Rozhovor pro investiční web

Rozhovor pro investiční web

Tel. podcast pro investiční web ze dne 26. 5. 2020: Americké akcie jsou podhodnocené aneb Co s trhem

Zobrazit více
22.04.2020
Rozhovor pro televizi Seznam

Rozhovor pro televizi Seznam

Rozhovor s Pavlem Kohoutem pro televizi Seznam ze dne 8. 4. 2020 na téma vývoje světové ekonomiky v době koronavirové krize.

Zobrazit více
04.02.2019
Rozhovor pro Investorský magazín

Rozhovor pro Investorský magazín

Rozhovor Pavla Kohouta pro Investorský magazín -- pohled na trhy v roce 2019.

Zobrazit více
17.01.2019
Webinář pro společnost LYNX

Webinář pro společnost LYNX

Přednáška Pavla Kohouta o perspektivách investování v roce 2019 a o jeho investičním přístupu.

Zobrazit více
27.12.2018
Křest knihy INVESTICE: Nová strategie

Křest knihy INVESTICE: Nová strategie

Není to tak úplná novinka, ale je to jedna z událostí roku 2018, které jsou pro mě důležité: vyšla mi nová knížka. Své pracovní jubileum - 25 let ve financích - jsem oslavil prací. Kniha INVESTICE: NOVÁ STRATEGIE navazuje na úspěšnou publikaci ...

Zobrazit více
17.12.2018
Algorithmic Investment Management zahájil činnost

Algorithmic Investment Management zahájil činnost

Týden před Štědrým dnem se podařilo (se značným časovým předstihem oproti plánu!) uskutečnit vše, co bylo zapotřebí pro otevření společnosti fungující podle §15 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. To znamená registraci u ČNB, všechny potřebné smlouvy a dokumenty, několik bankovních i brokerských účtů a vše ostatní, co je třeba pro zahájení činnosti. (Věřte, není toho málo.)

Společnost Algorithmic Investment Management, a.s., je tedy již plně funkční. Obě naše investiční strategie (NASDAQ i SP500) mohou přijímat investice. Všem investorům, kteří s námi začínají -- i všem ostatním, kteří teprve přijdou -- přejeme hezkého Silvestra a šťastný a úspěšný Nový rok 2019.

Pavel Kohout
statutární ředitel, Algorithmic Investment Management, a.s.

Disclaimer

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými je zakázána.