algorithmic investment management, investiční fond, algoritmik, Strategie NASDAQ, Strategie SP500 Bernarde, víš, že jeden slavný lidský filosof řekl "myslím, tedy jsem"? Ano, Arture. Lidé také často říkají "myslet znamená velmi málo vědět". Jinými slovy, velmi málo vím, tedy jsem člověk. A teď si představ, jak lidé investují, když si něco myslí. Naštěstí nejsem člověk. Raději počítám, než si něco myslím. Počítat znamená vědět.

Jen 1,6 %
amatérských burzovních
spekulantů dokáže
dosáhnout zisku
během typického obchodního
roku.

27.05.2020
Rozhovor pro investiční web

Rozhovor pro investiční web

Tel. podcast pro investiční web ze dne 26. 5. 2020: Americké akcie jsou podhodnocené aneb Co s trhem

Zobrazit více
22.04.2020
Rozhovor pro televizi Seznam

Rozhovor pro televizi Seznam

Rozhovor s Pavlem Kohoutem pro televizi Seznam ze dne 8. 4. 2020 na téma vývoje světové ekonomiky v době koronavirové krize.

Zobrazit více
04.02.2019
Rozhovor pro Investorský magazín

Rozhovor pro Investorský magazín

Rozhovor Pavla Kohouta pro Investorský magazín -- pohled na trhy v roce 2019.

Zobrazit více

Jen 1,6% amatérských burzovních
spekulantů dokáže dosáhnout zisku.

Podle výzkumu, který provedli profesoři Barber, Lee, Liu, Odean a Zhang v roce 2010, jen 1,6% amatérských burzovních spekulantů dokáže dosáhnout zisku během typického obchodního roku. Celkem však 100% z nich si alespoň zpočátku myslí, že dokáže překonat trh.
Algorithmic Investment Management. 
Strategie, jaké nemá nikdo jiný.

Strategie NASDAQ

Růstový potenciál indexu NASDAQ je kombinován s unikátním algoritmem pro omezení rizika v případě nepříznivého vývoje trhů. Algoritmus pracuje na základě indikátorů přehřátí či podchlazení ekonomiky a finančních trhů. Unikátní systém, výsledek devíti let vývoje a testování.


Strategie SP500

Index Standard & Poor's 500 je nejpoužívanějším americkým akciovým indexem, který zachycuje široký průřez americkými burzami. Strategie založená na tomto indexu je méně dynamická než NASDAQ. Řídící algoritmus je velmi podobný, počítá s několika indikátory přehřátí či podchlazení americké ekonomiky, navíc obsahuje ukazatel, který bere v úvahu inflaci peněžní zásoby a ceny investic.


Strategie QQQUSD

Strategie QQQUSD je v zásadě totožná se strategií NASDAQ. Rozdíl je pouze technický: klient investuje v USD a po provedení zpětného odkupu inkasuje rovněž v USD. Oficiální ocenění je prováděno jak v CZK, tak v USD.

Pro další informace nás kontaktujte přes níže uvedený formulář nebo si prohlédněte sekci často kladených otázek.


UPOZORNĚNÍ: Informace jsou určeny pouze pro kvalifikované investory. Za kvalifikovaného investora se považuje takový, který je schopen investovat minimálně ekvivalent 125 tisíc euro. Společnost Algorithmic Investment Management, a.s., nepodléhá dohledu České národní banky.

Pavel KohoutPavel Kohout o projektu AIM

Od počátku své kariéry ve financích v roce 1993 jsem zažil řadu krizí a medvědích trhů. Jen tak namátkou: mexická měnová krize v roce 1994, která nám v Praze ukázala jako první, že všechny světové trhy jsou propojeny. Česká měnová krize v roce 1997, která probíhala současně s asijskou krizí a měla i stejný mechanismus. Úvěrová krize, která potom v české ekonomice následovala. Ruská krize v roce 1998. Hluboký propad akcií během let 2000 až 2002. Americká hypoteční krize roku 2007 a evropská měnová krize z let 2008-2012: obě měly hluboký dopad na akciové trhy.


Každých několik let se znovu a znovu přesvědčujeme, že strategie „koupit akcie, držet a zůstat v klidu za všech okolností“ se již přežila. Je třeba analyzovat příčiny krizí a reagovat na ně adekvátním způsobem.


Index NASDAQ dlouhodobě poskytoval nadprůměrné výnosy, protože zahrnoval akcie nejzajímavějších technologických společností světa. Bohužel tyto akcie jsou zatíženy značným rizikem, které se projevuje zvláště během období recesí. Náš algoritmus nepředpovídá recese, neboť je to v praxi nemožné. Namísto toho jsme ovšem schopni identifikovat období přehřáté ekonomiky, kdy se všem daří dobře a kdy vládne optimismus. Právě za těchto okolností je vhodný čas pro prodej akcií. Z toho vychází náš algoritmus, který je „nízkofrekvenční“, což znamená, že poskytuje prodejní a nákupní signály jen velmi zřídka, v situacích, kdy je to skutečně nutné. Tím omezuje obchodní náklady.


Poznámka: Algoritmus použitý v podlimitním fondu AIM je odlišný od algoritmu fondu QUANT společnosti Robot Asset Management. AIM je dynamičtější, vhodný pro kvalifikované investory, kteří hledají vyšší zhodnocení i za cenu rizika spojeného s investováním do nástrojů odvozených od indexu NASDAQ.


Více informací o nás

Publikace Investice: Nová strategieInvestice: Nová strategie

Jste nováčkem v oblasti investic nebo si jen chcete rozšířit své odborné obzory a znalosti?

Velmi užitečným zdrojem informací se pro Vás stane nově vydaná publikace "Investice: Nová strategie" od autora projektu, Pavla Kohouta. Publikace stručně a přístupně shrnuje více než 25 let autorových zkušeností na kapitálových trzích. Srozumitelnosti pomáhá bohatá grafická příloha, přičemž nevyžaduje žádné zvláštní znalosti matematiky, makroekonomie nebo účetnictví. Autor věnuje velkou pozornost obvyklým chybám začínajících i pokročilých investorů ...


Disclaimer

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými je zakázána.